Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Trụ trì Linh Sơn Cổ Tự thông báo

Đại Đức trụ trì Tổ Đình Linh Sơn Cổ Tự kính Thông tri đến toàn thể Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử gần

Dâng y casa, Vu Lan báo hiếu, pháp đàn cầu siêu

Thượng Toạ Chứng Minh Sư Tông Phong, viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Cổ Tự kính Thông tri đến toàn thể

Cúng dường trường hạ

Nhân Mùa An cư Kiết Hạ năm Canh Tý Thượng Toạ Viện Chủ và Đại Đức Trụ Trì Tổ Đình Linh Sơn Cổ Tự

Thư chúc Tết

Thư chúc Tết năm Canh Tý

Xem tuổi năm Canh Tý

Xem tuổi 2020

Hoạt động

tru-tri-linh-son-co-tu-thong-bao Trụ trì Linh Sơn Cổ Tự thông báo

Đại Đức trụ trì Tổ Đình Linh Sơn Cổ Tự kính Thông tri đến toàn thể Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử gần xa!....

Ẩm thực và Sức khỏe

Video mới nhất

Back to top